DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Ugdymo organizavimas

Ugdymo organizavimo 9-12 (I-IV gimnazijų) klasėse modelio gairių kūrimo veikla

Kartu su mokyklomis sieksime pritaikyti ugdymo organizavimą taip, kad ne tik 11-12 , bet ir 9-10 klasių mokiniai pagal savo poreikius, galias ir polinkius turėtų didesnį dalykų programų, jų modulių pasirinkimą. Ieškosime būdų, kaip mokiniams suteikti individualią pagalbą pasirenkant programas, kad jos atitiktų jų pasiekimų lygį, būtų geriau susietos su jiems patrauklia tolesnio mokymosi kryptimi ir/ar profesija. Tai leis mokiniams išsiaiškinti savo talentus, stipriąsias puses ir jomis remiantis pasiekti kuo aukštesnių rezultatų. Projekto mokykla, atsižvelgdama į turimas sąlygas, galės išbandyti kelių dalykų mokymą privalomais ir pasirenkamaisiais moduliais, mokymo(si) intensyvinimą, mokymą(si) kelių savaičių laikotarpiais. Prieš išbandymą ir jo metu vyks seminarai mokyklų vadovams. Išbandomas ugdymo organizavimas vyks Švietimo ir mokslo ministerijai ir savivaldybei pritariant ir bus užtikrinta, kad nenukentės mokytojų ir mokinių interesai.

Remdamiesi projekto mokyklų ugdymo organizavimo moduliais gerąja patirtimi, mokslininkų įžvalgomis, švietimo specialistų ir ekspertų viešose diskusijose pareikšta nuomone iki 2014 m. parengsime pagrindinio ugdymo programos antros dalies ir vidurinio ugdymo programos ugdymo organizavimo moduliais aprašų projektus.

Projekto metu vyks mokymai projekte dalyvaujančių mokyklų komandų koordinatoriams. Šių mokymu metu bus analizuojami, svarstomi ir vertinami rengiami dokumentai. Konsultuosimės su švietimo specialistais, rengsime diskusijas švietimo bendruomenėje, analizuosime mokyklų patirtį seminaruose.

Veiklos vedėja –Žydrė Jautakytė
Tel. (8-5) 2109824 

Mob. tel.: +37061006936
El. paštas:
zydre.jautakyte@upc.smm.lt

Metodininkė – Irena Ramoškaitė
 Tel. (8 5) 2109826
El. paštas
irena.ramoskaite@upc.smm.lt

2013 metų darbai 
Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies ugdymo organizavimo moduliais aprašo projektas

Projekto Ugdymo organizavimo 9–12 (I-IV gimnazijų) klasėse modelio gairių kūrimo veiklos ekspertai parengė Pagrindinio ugdymo programos antrosios dalies ugdymo organizavimo moduliais aprašo projektą (toliau – Aprašas).
Ekspertų siūlomos ugdymo organizavimo alternatyvos orientuojamos į ugdymo kokybės tobulinimą mokinių pasiekimų, ugdymo aplinkos ir aprūpinimo, mokyklos kultūros ir vadybos aspektais. Alternatyvų modeliavimo pagrindu pasirinktas mokyklų savarankiškumo lygis.
Išanalizavus Projekto mokyklų modulinio mokymo išbandymo ir užsienio šalių patirtį, ekspertai siūlo, kaip ir kokius modulinio mokymo elementus būtų galima efektyviai taikyti organizuojant 9–10 klasių ugdymo procesą skirtingo savarankiškumo ir tipo mokyklose.
Reikšminga aprašo dalis yra organizavimo alternatyvų įgyvendinimo teisinių ir finansinių sąlygų analizė.
Pridedamuose Aprašo prieduose – išanalizuota Projekto mokyklų bei geriausius rezultatus švietimo srityje rodančių užsienio šalių patirtis ugdymo organizavimo srityje.

Įvadas

I alternatyva

II alternatyva

Priedai

Projekto ekspertai parengė straipsnį apie ugdymo organizavimo 9–10 (I–II gimnazijų) klasėse kaitos galimybės

Daugiau...

2012 metų darbai 
Ugdymo organizavimo 9-12 klasėse modelio gairių įgyvendinimo metodinės rekomendacijos
       

2011 metų darbai 
Užsienio šalių švietimo sistemų Pagrindinio ir Vidurinio ugdymo programų įgyvendinimo apžvalga

Veiklos pristatymas