DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Technologijos

TECHNOLOGIJŲ UGDYMO TURINIO MODERNIZAVIMAS

Technologijų ugdymo turinio modernizavimo veikla skirta padėti technologijų mokytojams kokybiškiau planuoti, vaizdžiau organizuoti mokinių mokymąsi technologijų pamokose pagrindinio ugdymo antrojoje dalyje ir viduriniame ugdyme. Bendradarbiaujant su projekte dalyvaujančiais technologijų mokytojais, bus parengti ir išbandyti technologijų mokymo metodiniai instrumentai: projektinių darbų planavimas, jų organizavimas, užduočių diferencijavimas, vertinimas ir įsivertinimas ir t.t. Kokybiškesnis ugdymo proceso organizavimas, suteiks mokiniams daugiau galimybių atskleisti savo poreikius ir galimybes, plačiau susipažinus su patikusiomis technologijomis motyvuos tolimesnį jų mokymąsi.
Projekto metu
Lietuvos ūkio šakų supažindinimo programai, taikomojo meno, amatų ir dizaino; turizmo ir mitybos, tekstilės ir aprangos, statybos ir medžio apdirbimo, mechanikos ir mechaninio remonto vidurinio ugdymo Bendrosioms programoms sėkmingai įgyvendinti bus parengta metodinė medžiaga ir sukurta vaizdinė medžiaga, kurie padės įdomiau ir išsamiau susipažinti Lietuvos ūkiu, profesijomis, gamybos ypatumais ir t.t.

Skelbiame Technologinio ugdymo programų metodines rekomendacijas modulių programoms įgyvendinti (2012-02-20)

Pateikiame Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ 2.1.2. Technologijų ugdymo turinio modernizavimas veiklos pristatymą.

VAIZDINĖ MEDŽIAGA SKIRTA LIETUVOS ŪKIO ŠAKŲ VISUMINIAM PAŽINIMUI (9–10 KLASĖS) (veikla baigta 2012 balandžio mėn.)

TAIKOMASIS MENAS, AMATAI, DIZAINAS IR POLIGRAFIJA (veikla baigta 2012 balandžio mėn.)

TURIZMAS, VIEŠBUČIŲ APTARNAVIMAS IR VIEŠASIS MAITINIMAS (veikla baigta 2012 balandžio mėn.)

Iki 2014 m. balandžio mėnesio parengtoje Tekstilės ir aprangos metodinėje medžiagoje bus aprašoma, kokie pagrindiniai ištekliai reikalingi „Tekstilės“, „Trikotažo“, „Odos apdirbimo“ moduliams įgyvendinti, pateikiamos užduotys pagal projekte sukurtą vaizdinę medžiagą, mokytojų sukurtų užduočių pavyzdžiai, vertinimo užduočių iliustracijos ir pan.

Iki 2014 m. balandžio mėnesio parengtoje Statybos ir medžio apdirbimo metodinėje medžiagoje bus aprašoma, kokie pagrindiniai ištekliai reikalingi „Medžio apdirbimo“, „Interjero ir eksterjero apdailos“, „Statinių statybos“ moduliams įgyvendinti, pateikiamos užduotys pagal projekte sukurtą vaizdinę medžiagą, mokytojų sukurtų užduočių pavyzdžiai, vertinimo užduočių iliustracijos ir pan.

Iki 2014 m. balandžio mėnesio parengtoje Mechanikos ir mechaninio remonto metodinėje medžiagoje bus aprašoma, kokie pagrindiniai ištekliai reikalingi „Metalo apdirbimo“, „Mechaninis remonto“ moduliams įgyvendinti, pateikiamos užduotys pagal projekte sukurtą vaizdinę medžiagą, mokytojų sukurtų užduočių pavyzdžiai, vertinimo užduočių iliustracijos ir pan.

Iki 2014 m. balandžio mėnesio bus sukurta vaizdinė medžiaga skirta supažindinti su „Tekstilės ir aprangos”, „Statybos ir medžio apdirbimo“, „Mechanikos ir mechaninio remonto“ Lietuvos ūkio objektais (Aukštaitijoje, Žemaitijoje, Suvalkijoje, Dzūkijoje), juose gaminama produkcija, technologiniais procesais, naujausiomis technologijomis, dirbančiųjų darbo aplinka.

Technologijų ugdymo turinio modernizavimo veiklos vedėja

Dr. Alvyda Pacevičiūtė

alvyda.paceviciute@upc.smm.lt