DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Menai

Meninio ugdymo turinio modernizavimo veikla

Veiklos paskirtis. Veikla skirta didinti mokinių pasirinkimo galimybes 11-12 klasėse, tobulinti meninio ugdymo kokybę, kelti menų mokytojų kvalifikaciją. Veikloje bus sukurta ir praktiškai išbandyta Menų istorijos pažinimo programa. Mokytojams, pasirinkusiems išbandyti rengiamą Menų istorijos pažinimo programą bus parengtos metodinės rekomendacijos, kompiuterinė laikmena su reikalinga garso ir vaizdo medžiaga bei pravesti 2 dviejų dienų seminarai. 
Mokytojam, norintiems dėstyti Filmų kūrimo, Fotografijos ar Kompiuterinių muzikos technologijų dalykus vidurinio ugdymo pakopoje bus parengtos metodinės rekomendacijos apie IKT ir inovatyvaus mokymo metodų taikymą, kompiuterinės laikmenos su garso ir vaizdo medžiaga, reikalinga dėstant šiuolaikinius meninio ugdymo dalykus.
Mokyklų, dalyvaujančių Švietimo aprūpinimo centro vykdomame projekte „Gamtos mokslų, menų ir technologijų mokymo infrastruktūros tobulinimas“ meninio ugdymo (ir kitų dalykų pageidaujantiems) mokytojams bus pravesti trys 5 dienų seminarai, kurių metu bus mokoma naudotis inovatyviomis meninio ugdymo priemonėmis, įgytomis aprūpinimo metu.

Kokybės reikalavimai veiklos rezultatui. Rengiama programa ir metodinės rekomendacijos turi atspindėti vidurinio ugdymo koncentrui keliamus reikalavimus, taikytinos ir išbandytos praktikoje. Kuriant medžiagą, bus atsižvelgta į pažangių šalių švietimo srityje praktiką, pritaikant ir adaptuojant ją Lietuvos situacijai, sietis su kitose veiklose rengiamais projekto rezultatais. Metodinėse rekomendacijose aprašomos diegiamos inovacijos turi atitikti bendruosius didaktikos, specialiuosius dalykų metodinius reikalavimus, atliepti ugdymo turinio atnaujinimo dokumentuose nurodytas kryptis.

Veikla užbaigta 2012-04-27

Vidurinio ugdymo bendroji menų pažinimo programa

Menų pažinimo metodinės rekomendacijos:
 
 
 

Pateikiame Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ 2.1.1. Meninio ugdymo turinio modernizavimas veiklos pristatymą.

 
Informaciją teikia

Žydrė Jautakytė, tel. (8-52) 2109824, mob. tel. (8-610) 06936
El. paštas: 
zydre.jautakyte@upc.smm.lt