DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Kontaktai

Kontaktai

Projekto vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras

M. Katkaus g. 44, LT-09217 Vilnius
Tel.           (8 5) 275 2362
Faks.        (8 5) 2724 315
Internete  http://www.upc.smm.lt


Projekto vadovė – Sonata Likienė
Mob.         +370 620 79851  
el. paštas  sonata.likiene@upc.smm.lt


Projekto mokslinė vadovė – dr. Loreta Statauskienė
Mob.        +370 620 95025 
el. paštas loreta.statauskiene@upc.smm.lt


Projekto koordinatorė – Indrė Paliulienė
Mob.         +370 683 10 545
el. paštas indre.paliuliene@upc.smm.lt


Projekto vyriausioji buhalterė – Agila Orieškaitė
Tel.            (8 5) 204 54 96
el. paštas agila.orieskaite@upc.smm.lt

1.1.1. Ugdymo organizavimo modelio gairių kūrimas

Veiklos vedėja – Žydrė Jautakytė
Tel.           (8 5) 210 9824
el. paštas zydre.jautakyte@upc.smm.lt


Metodininkė – Irena Ramoškaitė
Tel.            (8 5) 210 9826   
el. paštas irena.ramoskaite@upc.smm.lt

1.2.1. Modulinių mokymo programų pagrindiniam ugdymui rengimas

Veiklos vedėja – Irma Neseckienė
Tel.           (8 5) 2109831   
el. paštas irma.neseckiene@upc.smm.lt
(lietuvių kalba, istorija, geografija, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo modulių programos)


Veiklos vedėja – Albina Vilimienė
Tel.            (8 5) 210 9830
el. paštas albina.vilimiene@upc.smm.lt
(matematika, gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika), integruotos modulių programos specialiųjų poreikių mokiniams)

1.2.2. Modulinių mokymo programų viduriniam ugdymui rengimas

Veiklos vedėja – Irma Neseckienė
Tel.           (8 5) 2109831
el. paštas irma.neseckiene@upc.smm.lt
(dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos, istorija, geografija, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo modulių programos)


Veiklos vedėja – Albina Vilimienė
Tel.           (8 5) 210 9830
el. paštas albina.vilimiene@upc.smm.lt
(matematika, gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika))

2.1.2. Technologijų ugdymo turinio modernizavimas

Veiklos vedėja – dr. Alvyda Pacevičiūtė
El. paštas alvyda.paceviciute@upc.smm.lt

3.1.1. Mokymų organizavimas ir vykdymas

Veiklos vedėja – Rita Brazauskienė
Mob.         +370 620 79853
el. paštas rita.brazauskiene@upc.smm.lt


Metodininkė – Indrė Paliulienė
el. paštas indre.paliuliene@uc.smm.lt