DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Nuorodos

Nuorodos

LR Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt/

Ugdymo plėtotės centras http://www.upc.smm.lt

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra http://www.esf.lt/

Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt/

Švietimo aprūpinimo centras www.sac.smm.lt

Švietimo portalas http://portalas.emokykla.lt

Švietimo informacinių technologijų centas www.ipc.lt

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra www.nmva.smm.lt

Projektas “Lyderių laikas “ www.lyderiulaikas.smm.lt/

Projektas „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“www.sac.smm.lt/index.php?id=22e

Informacinis leidinys „Švietimo naujienos“http://www.sac.smm.lt/index.php?id=19a

 

Ugdymo plėtotės centro 2008-2013 metų laikotarpiu vykdomi projektai:

Projektas „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ (sutartis pasirašyta 2009 m. kovo 27 d.) http://mokomes5-8.ugdome.lt/
Projektas „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ (sutartis pasirašyta 2009 m. vasario 26 d.) http://vertinimas.ugdome.lt/
Projektas „Pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas“ (sutartis pasirašyta 2009 m. liepos 24 d.) http://ejournal.emokykla.lt/vppb/
Projektas „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ (sutartis pasirašyta 2009. m. sausio 9 d.) http://mobik.emokykla.lt/
Projektas „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo infrastruktūros plėtra” (sutartis pasirašyta 2009 m. birželio 30 d.)