DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Mokymai

Mokymų organizavimas ir vykdymas

Mokymų organizavimo ir vykdymo veikla siekiama šių tikslų: palaikyti norą ir pasirengimą dalyvauti mokymuose, formuoti teigiamą nuostatą pokyčiams atliepiant projekto tikslus ir uždavinius; skatinti mokymų dalyvių atsakomybę ir pareigingumą, sukurti sąlygas mokytojams bendrauti ir bendradarbiauti, dalytis darbo patirtimi su kolegomis, išsakyti savo nuomonę ir pozityvią kritiką bei tolerantiškai priimti kitų kritines pastabas, konsultuoti kolegas; modeliuoti projekto idėjų ir mokymuose įgytos patirties sklaidą mokykloje, įtraukti mokyklos bendruomenę į aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, kad mokykla taptų besimokančia organizacija. Mokymų veikla sudarys sąlygas informuoti ir apmokyti mokytojus, mokyklų administracijos darbuotojus, švietimo institucijų darbuotojus ugdymo proceso planavimo, organizavimo, vertinimo.
Apie 1300 lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos), užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), dorinio ugdymo (etikos ir katalikų tikybos), menų ir technologijų mokytojų, mokyklų administracijos darbuotojų, švietimo specialistų mokysis dirbti su naujai sukurtais produktais, išbandys projekto idėjas savo mokyklose, seminarų metu plėtos profesinę kompetenciją, diskutuos su kolegomis, teiks siūlymus ugdymo proceso tobulinimui, bendradarbiaudami skleis savo gerąją patirtį.
Veikloje numatyta organizuoti kontaktinius seminarus, kuriuose bus aptariama, diskutuojama ir mokomasi išbandyti:

• ugdymo turinio struktūravimo ir ugdymo organizavimo problemos ir idėjų įgyvendinimo galimybės, dokumentų rengimas;
• modulių programos ir metodinė medžiaga su į kompetencijų ugdymą orientuotomis užduotimis:

» lietuvių kalbos
» matematikos
» istorijos
» geografijos
» biologijos
» chemijos
» fizikos
» dorinio ugdymo (etikos ir tikybos)
» 4 užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių)

• technologinio ugdymo modernios metodikos: programų (tekstilės ir aprangos technologijos; statybos ir medžio apdirbimo technologijos; mechanikos ir mechaninio remonto technologijos) metodinė ir vaizdinė medžiaga
• technologinio ugdymo programų „Taikomasis menas, amatai, dizainas ir poligrafija“ ir „Turizmas, viešbučių aptarnavimas ir viešasis maitinimas” veikla baigta 2012 04 27
• meninio ugdymo modernios metodikos (veikla baigta 2012 04 27)
• metodinės rekomendacijos verslumo gebėjimų ugdymui (veikla baigta 2012 04 27)
• metodinės rekomendacijos darbinės veiklos gebėjimų ugdymui ir darbo pasaulio pažinimui (veikla baigta 2012 04 27)

Kontaktai

Veiklos vedėja – Rita Brazauskienė
Mob.       +370 620 79853
El. paštas rita.brazauskiene@upc.smm.lt

Metodininkė – Indrė Paliulienė
el. paštas indre.paliuliene@uc.smm.lt

Pateikiame Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ 3.1.1. Mokymų organizavimas ir vykdymas veiklos preliminarų mokymų grafiką 2013 m. mokslo metams.

 

Preliminarus 2014 metų sausio – balandžio mėnesiais vyksiančių seminarų grafikas

 

Nr.

Seminaro pavadinimas

Vieta

Data

Dalyviai

1.

Seminaras 11–12/ III–IV gimnazijos klasių anglų, prancūzų, rusų (užsienio) ir vokiečių kalbų mokytojams

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, LT–03211 Vilnius

2014 m. sausio 23–24 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių anglų, prancūzų, rusų (užsienio) ir vokiečių kalbų mokytojai

2.

Seminaras mokyklų koordinatoriams, įgyvendinantiems ugdymo organizavimo gairių kūrimo modelį

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. sausio 30–31 d.

Projekto mokyklų komandų koordinatoriai

3.

Seminaras 9–10/ I–II gimnazijos klasių mokytojams apie lietuvių kalbos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 6–7 d.

Projekto mokyklų 9–10/ I_II gimnazijos klasių lietuvių kalbos mokytojai

4.

Seminaras 9–10/ I–II gimnazijos klasių mokytojams apie matematikos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius“

2014 m. vasario 6–7 d.

Projekto mokyklų 9–10/ I–II gimnazijos klasių matematikos mokytojai

5.

Seminaras 9–10/ I–II gimnazijos klasių mokytojams apie istorijos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 6–7 d.

Projekto mokyklų 9–10/ I–II gimnazijos klasių istorijos mokytojai

6.

Seminaras 9–10/ I–II gimnazijos klasių mokytojams apie geografijos modulių programų rengimą ir išbandymą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 6–7 d.

Projekto mokyklų 9–10/ I–II gimnazijos klasių geografijos mokytojai

7.

Seminaras 9–10/ I–II gimnazijos klasių mokytojams apie biologijos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 6–7 d.

Projekto mokyklų 9–10/ I–II gimnazijos klasių biologijos mokytojai

8.

Seminaras 9–10/ I–II gimnazijos klasių mokytojams apie chemijos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 6–7 d.

Projekto mokyklų 9–10/ I–II gimnazijos klasių chemijos mokytojai

9.

Seminaras 9–10/ I–II gimnazijos klasių mokytojams apie fizikos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 6–7 d.

Projekto mokyklų 9–10/ I–II klasių fizikos mokytojai

10.

Seminaras 11–12/ III–IV klasių mokytojams apie lietuvių kalbos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 17–18 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių lietuvių kalbos mokytojai

11.

Seminaras 11–12/ III–IV klasių mokytojams apie matematikos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 17–18 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių matematikos mokytojai

12.

Seminaras 11 –12/ III–IV gimnazijos klasių mokytojams apie istorijos modulines programas

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 17–18 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių istorijos mokytojai

13.

Seminaras 11 – 12/ III–IV gimnazijos klasių mokytojams apie geografijos modulių programų rengimą ir išbandymą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 17–18 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių geografijos mokytojai

14.

Seminaras 11 – 12/ III–IV gimnazijos klasių mokytojams apie biologijos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 17–18 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių biologijos mokytojai

15.

Seminaras 11 – 12/ III–IV gimnazijos klasių mokytojams apie chemijos modulines programas

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 17–18 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių chemijos mokytojai

16.

Seminaras 11 – 12/ III–IV gimnazijos klasių mokytojams apie fizikos modulines programas

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. vasario 17–18 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių fizikos mokytojai

17.

Mechanikos ir mechaninio remonto technologijos

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, LT–03211 Vilnius

2014 m. vasario 24–25 d.

Technologijų mokytojams

18.

Statybos ir medžio apdirbimo technologijos

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, LT–03211 Vilnius

2014 m. vasario 27–28 d.

Technologijų mokytojai

19.

Tekstilės ir aprangos technologijos.

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, LT–03211 Vilnius

2014 m. vasario 27–28 d.

Technologijų mokytojai

20.

Seminaras 11–12/ III–IV gimnazijos klasių etikos mokytojams apie etikos modulių programas ir jų įgyvendinimą

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, LT–03211 Vilnius

2014 m. kovo 6–7 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių etikos mokytojai

21.

Seminaras 11–12/ III–IV gimnazijos klasių tikybos mokytojams

Viešbutis „Panorama“, Sodų g. 14, LT–03211 Vilnius

2014 m. kovo 13–14 d.

Projekto mokyklų 11–12/ III–IV gimnazijos klasių tikybos mokytojai

22.

Projekto baigiamoji konferencija

Viešbutis „Karolina“, Sausio 13–osios g. 2, LT–04343 Vilnius

2014 m. balandžio 11 d.

Projekto mokyklų komandos, socialiniai partneriai

 

 

  

Pateikiame Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ 3.1.1. Mokymų organizavimas ir vykdymas veiklos pristatymą.