DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Verslumo gebėjimų ugdymas

Metodinių rekomendacijų verslumo gebėjimų ugdymui rengimas

Šioje veikloje numatyta parengti metodines rekomendacijas verslumo gebėjimų ugdymui pagrindinio ir vidurinio ugdymo koncentruose, verslumo ugdymą integruojant į ekonomiką, technologijas ir kitus mokomuosius dalykus ir susieti su 9-12 klasių ugdymo turinio kontekstu. Ekspertai kurs ir tobulins metodines rekomendacijas, parengs medžiagą ir praves seminarus projekto mokyklų mokytojams. Išbandžius šias rekomendacijas projekto mokyklose, turėtų atsirasti siūlymai ekspertų grupei kaip tobulinti verslumo ugdymą konkrečiose (didelėse, mažose, miesto, kaimo, rajono ar pan.) mokyklose bei didinti inovacijų verslumo gebėjimų ugdymo srityje galimybes.

Pateikiame Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ 2.2.1. Metodinių rekomendacijų verslumo gebėjimų ugdymui rengimas veiklos pristatymą.

 „Verslumo gebėjimų ugdymas 9-10 klasėse. Metodinės rekomendacijos“

„Verslumo gebėjimų ugdymas 11-12 klasėse. Metodinės rekomendacijos“

Veikla užbaigta 2012-04-27