DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Vidurinio ugdymo programos

Modulių programų viduriniam ugdymui rengimo veikla

Veiklos paskirtis. Siekiant įgyvendinti lankstesnį ugdymo proceso organizavimą, didinti mokinių mokymosi krypties pasirinkimo galimybes bei ugdyti jų bendrąsias ir dalykines kompetencijas, projekto metu bus sukurtos ir išbandytos 11–12 klasių dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, užsienio kalbų, matematikos, istorijos, geografijos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) ir žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo modulių programos 11–12 (III–IV gimnazijos) klasių mokiniams. Modulių programos atitiks šio koncentro mokinių pasiekimų lygį, jų polinkius ir poreikius, padės pasiekti geresnių mokymosi rezultatų, pasirinkti mokymosi kryptį ir (ar) būsimą profesiją. Kokybiškam modulių programų įgyvendinimui projekte dalyvaujantiems mokytojams bus parengta dalykų metodinė medžiaga, organizuojami mokymai, diskusijos, konsultacijos virtualioje erdvėje, skatinama mokytojų patirties sklaida.

Parengtos modulių programos ir metodinė medžiaga bus pristatomos ir išbandomos projekto, mokyklose, tobulinamos ir koreguojamos atsižvelgus į dalykų mokytojų pastabas ir siūlymus.

Kokybės reikalavimai veiklos rezultatui. Vidurinio ugdymo 11–12 (III–IV gimnazijos) klasių modulių programos ir metodinė medžiaga turi atspindėti bendrosiose programose aprašytus reikalavimus, taikytos ir išbandytos praktikoje. Kuriant produktus bus atsižvelgta į pažangių šalių švietimo praktiką pritaikant ir adaptuojant ją Lietuvos situacijai. Bus išlaikyta ugdymo turinio ir siekiamų projekto rezultatų dermė. Diegiamos inovacijos atitiks bendruosius didaktikos, specialiuosius dalykų metodinius reikalavimus, atlieps ugdymo turinio atnaujinimo dokumentuose nurodytas kryptis.

Veiklos darbuotojai:

Veiklos vedėja – Irma Neseckienė, tel.: (8 5) 2109831, el. paštas irma.neseckiene@upc.smm.lt
(Sritys: dorinis ugdymas, lietuvių kalba, užsienio kalbos, istorija, geografija, žmogaus saugos ir sveikatos ugdymas).

Veiklos vedėja – Albina Vilimienė, tel.: (8 5) 210 9830, el. paštas albina.vilimiene@upc.smm.lt
(Sritys: gamtos mokslai (biologija, chemija, fizika), matematika).

Modulių programų viduriniam ugdymui veiklos pristatymas

2010–2014 metais projekto mokyklose išbandomi šie modulių programų ir metodinių rekomendacijų projektai:

Dorinis ugdymas

Lietuvių kalba

Matematika

Istorija

Biologija

Chemija

Fizika

Užsienio kalbos