DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Marijampolės Sūduvos gimnazija

KOORDINATORIUS Audronė Vaičiulinė

1.Kristina Rudzevičienė. Lietuvių kalba 9-10 kl.
2. Virginija Gurevičienė. Lietuvių kalba 11-12 kl.
3. Daiva Bučinskienė. Lietuvių kalba
4. Virginija Zabilevičienė. Lietuvių kalba
5. Jūratė Vosylienė. Lietuvių kalba
6. Lina Strumskienė. Matematika 11-12 kl.
7. Rūta Antulionienė. Matematika 9-10 kl.
8. Rasa Tumosienė. Matematika, ekonomika (verslumo ugdymas)
9. Marija Labačiauskienė. Istorija 9-10 kl.
10. Gražina Valančienė. Biologija 9-10 kl.
11. Danguolė Balkauskienė. Biologija 11-12 kl.
12. Violeta Januškaitienė. Chemija 9-10 kl.
13. Daiva Uckienė. Chemija 11-12 kl.
14. Audronė Ivanauskaitė. Fizika 9-10 kl.
15. Virginija Kirtiklienė. Fizika 11-12 kl.
16. Alma Čeplinskienė. Technologijos (turizmas)
17. Edmantas Kraukšlys. Technologijos (amatai)
18. Rasa Slankauskienė. Muzika
19. Loreta Žaliauskienė. Dailė
20.Dalia Lodienė. Darbinės veiklos gebėjimų ugdymas ir darbo pasaulio pažinimas.