DĖMESIO: Svetainė buvo naudojama projekto vykdymo metu, nuo 2014 m. nebeatnaujinama ir 2019 m. bus uždaryta. Aktualios informacijos ieškokite Ugdymo sode.
UPC: Konferencijos pranešimai

Lietuvių kalbos modulinis mokymas – galimybė sudominti įvairių polinkių mokinius mokymosi veikla. Violeta Dumčiuvienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija

Edukacinių erdvių panaudojimas meniniame ir technologiniame ugdyme. Donatas Kriukas, Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija

Grafinio skaičiuotuvo panaudojimas matematikos privalomuose moduliuose. Danutė Čiurinskienė, Roma Greičiutė, Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija

Katalikų tikybos ir bendrojo ugdymo dalykų integravimo galimybės įgyvendinant vidurinio ugdymo programą. Danutė Kratukienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija

Kraštotyrinės medžiagos panaudojimo galimybės istorijos modulyje „Istorija aplink mus“. Marija Labačiauskienė, Marijampolės Sūduvos gimnazija

Ugdymo organizavimo sistema ir modulinis mokymas. Stanislavas Bernikas, Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazija

Menų programa – iššūkis mokytojui ir mokiniui. Jurga Juzėnaitė, Vitalija Vyšniauskaitė, VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla

Mokomės kitaip...Loreta Stankevičienė, Vilma Valaitienė, VšĮ Kauno Juozo Urbšio katalikiška vidurinė mokykla

Projekto pamoka lyderystei. Projekto vadovė Sonata Likienė

Švietimo ir mokslo ministerijos pranešimas Švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys

Vidurinio ugdymo aprašo išbandymas. Irida Motekaitienė, Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų mokykla

Gimnazijos patirtis projekte. Milda Padegimaitė, Varėnos „Ąžuolo“ gimnazija